AKTUALITA | 2. 2. 2016 Za úpravu monografie Zbyňka Sekala a podobu jeho výstavy v Muzeu moderního umění byli na cenu Czech Grand Design 2015 nominováni Jan Havel a Belavenir Design Studio.

AKTUALITA | 2. 2. 2016

Za úpravu monografie Zbyňka Sekala a podobu jeho výstavy v Muzeu moderního umění byli na cenu Czech Grand Design 2015 nominováni Jan Havel a Belavenir Design Studio. Na vizuální stránce výstavy, která končí již 14. února, se podílel také muzejní grafik Petr Šmalec. Zda se muzeum bude moci chlubit dalším oceněním, se dozvíme 19. března.

Monografie připravená historičkou umění Marií Klimešovou a vydaná nakladatelstvím Arbor vitae představuje Zbyňka Sekala komplexním způsobem. V bohatém obrazovém výběru jsou zastoupena díla ze všech období a okruhů autorovy tvůrčí aktivity. S ohledem na umělcovu všestrannost je kniha koncipována jako montáž textů zaměřených na analýzu díla s pasážemi ze Sekalových deníků z dlouhého období od první poloviny 50. let až do konce života. Kniha má mnoho významových vrstev.

Grafickou úpravu knihy měl na starosti Jan Havel, který již pro nakladatelství Arbor vitae připravil knihy Jan Zrzavý: Božská hra nebo Cézanne: Krajina jako umění. Je také autorem grafického designu knihy o vizuálním stylu českých subkultur Kmeny / Současné městské subkultury.

Muzeum umění Olomouc již bylo za grafický design publikací několikrát oceněno. Například v roce 2010 získalo titul Nejkrásnější kniha roku v kategorii za publikaci o tvorbě architektonického ateliéru Sial. O rok dříve stejné ocenění získal katalog k výstavě Listování. Grafik Petr Šmalec, který spolupracoval na vizuální stránce Sekalovy výstavy, získal v roce 2005 titul nejkrásnější knihy v kategorii Literatura pro děti a mládež za Šmalcovu abecedu.