TISKOVÁ ZPRÁVA | 17. 10. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA | 17. 10. 2019

VÝSTAVA | Za chrám, město a vlast II . Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy
VERNISÁŽ | 17. 10. 2019 v 18.30 v Arcidiecézním muzeu Olomouc
TRVÁNÍ DO | 5. 1. 2020
MÍSTO | Arcidiecézní muzeum Olomouc – Galerie
KURÁTOŘI VÝSTAVY | Miroslav Kindl, Ondřej Zatloukal, Jana Macháčková, Miroslav Myšák
PŘEKLAD | Daniel Řezníček, Eva Žallmannová, Ashley Davies
GRAFIKA | Petr Šmalec
KONZERVOVÁNÍ, PŘÍPRAVA EXPONÁTŮ | Eliška Sklenářová, Zuzana Kaštovská, Libuše Vybíralová
INSTALACE | Jan Kutra, Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář, Ondřej Žák
FAKSIMILE | Studio Trinity, s. r. o.
ZAPŮJČITELÉ | Arcibiskupství olomoucké, Městské muzeum a galerie Polička, Muzeum Kroměřížska, Národní památkový ústav – Státní zámek Telč, Vědecká knihovna v Olomouci, Zemský archiv v Opavě – pobočka Olomouc 

S architekty, kteří přetvořili sny biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695) v realitu a proměnili část válkou zdevastované Moravy ve středoevropský barokní klenot, představí v Arcidiecézním muzeu reinstalovaná výstava Za chrám, město a vlast II. Původní expozice v Olomouci představovala biskupovy malíře, kopisty a umělecké agenty, od 17. října je doplní část výstavy prezentovaná až do konce září v kroměřížském zámku, která byla věnovaná právě architektům a jejich stavbám.

„Bylo nám líto, že bychom návštěvníky olomoucké výstavy zaměřené na život biskupa Karla připravili o tu kroměřížskou část. Proto přestěhujeme alespoň jeden její segment do Arcidiecézního muzea a výstavu prodloužíme až do 5. ledna 2020,“ říká kurátor Miroslav Kindl. „Představíme tak nejen nejdůležitější biskupovy architekty Filiberta Lucheseho a Giovanniho Pietra Tencallu, ale také stavby, které pro něj uskutečnili. Díky tomu nabídneme olomouckým návštěvníkům komplexnější pohled na osobu biskupa Karla, který stál za přestavbou zámku v Kroměříži, rezidence v Olomouci či vytvořením nádherné Květné zahrady,“ uvedl Kindl. 

Kromě toho však Karel z Lichtensteinu-Castelcorna shromáždil cenné sbírky grafik, mincí, knih, hudebnin a obrazů, včetně světoznámého Tizianova díla Apollo a Marsyas.

Originály listin

Výstava Za chrám, město a vlast II představuje také nejrůznější listiny spjaté s životem a dílem biskupa Karla. Návštěvníci si budou moci prohlédnout papežovu bulu s jeho jmenováním olomouckým biskupem, potvrzení o absolvování salzburské školy či darovací listinu, v níž věnoval biskup svou knihovnu diecézi. 

„Všechny tyto dokumenty jsou nesmírně vzácné, a proto nemohly být celou dobu vystaveny jejich originály, ale jejich faksimile. Od října se však na výstavu opět vrátí vzácné originály,“ slibuje Kindl.

Nové publikace o biskupově životě a díle

V listopadu bude k dispozici také dvojice knih mapující život Karla z Lichtensteinu-Castelcorna a jeho sběratelské a stavitelské dílo. „Jde o dvě publikace, z nichž se každá zaměřuje na něco jiného. V prvním díle editovaném Ondřejem Jakubcem přiblížíme život biskupa Karla. Druhá část, která vznikala pod záštitou Rostislava Šváchy, se zaměřuje na jeho architektonickou a sběratelskou aktivitu,“ říká Miroslav Kindl.

Jakubcova kniha Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695). Olomoucký biskup a kníže střední Evropy obsahuje devatenáct statí z pera devatenácti autorů. Dočteme se v něm o středoevropských umělcích, které biskup zaměstnával. „Je tam například velice zajímavá kapitola o luxusním zboží, které si biskup nechal dovážet. Jsou tam i úvahové kapitoly o tom, kdo byl biskup Karel ve světle čarodějnických procesů na Šumpersku a Velkolosinsku, kde rozhodl o osudu děkana Lautnera,“ prozrazuje autor výstavy.

Druhý díl navazuje na kroměřížskou část výstavy a nese název Místa biskupovy paměti. „Zde se čtenář dozví podrobnosti o důležitých podnicích, které biskup za svého života uskutečnil a není to jen architektura, ale i sbírky,“ dodává Kindl.

Výstava je uskutečněna jako součást projektu Za chrám, město a vlast, podpořeného z grantového programu Ministerstva kultury České republiky NAKI II: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2020.