AKTUALITA | 16. 6. 2015 Nechejte se prostřednictvím fotografií Markéty Ondruškové provést dvěma aktuálními výstavami v Arcidiecézním muzeu Olomouc.

AKTUALITA | 16. 6. 2015

Nechejte se prostřednictvím fotografií Markéty Ondruškové provést dvěma aktuálními výstavami v Arcidiecézním muzeu Olomouc.

V kapli sv. Jana Křtitele si můžete prohlédnout zrestaurovanou Křivákovu Pietu. Restaurování jedné z nejvýznamnějších památek vrcholně gotického sochařství u nás bylo dokončeno v roce 2014. Výstava odhaluje, co odborníci při důkladném průzkumu sochy z konce 14. století zjistili. Další z dramaturgické řady restaurátorských výstav, za které Muzeum umění Olomouc v roce 2009 získalo památkářského Oskara, cenu Europa Nostra, potrvá do 4. října.

V gotickém ambitu, ale také v kryptě sousední katedrály sv. Václava se dozvíte, jak se v průběhu několika století měnilo výtvarné zpodobení jedné ze základních součástí křesťanské liturgie, a to eucharistie. Důležité téma křesťanské víry výstava nahlíží prostřednictvím uměleckých děl od středověku po současnost. Muzeum umění Olomouc a Arcibiskupství olomoucké ji pořádají při příležitosti církevního roku Eucharistie a Národního eucharistického kongresu.