AKTUALITA | 1. 6. 2015 Nechte se provést výstavou prostřednictvím fotografií Markéty Ondruškové...

AKTUALITA | 1. 6. 2015

Zcela klíčovou roli hrálo Nizozemí v 16. – 18. století v oblasti mezinárodního knižního obchodu. Díky na svou dobu velké svobodě tisku lze tuto zemi dokonce nazvat „barokním knihkupectvím světa“. A právě tento název nese výstava v Arcidiecézním muzeu Olomouc, která do 13. září představuje reprezentativní výběr ze zhruba čtyř tisíc nizozemských tisků ve sbírkách Vědecké knihovny v Olomouci. Výstavou, kterou připravil vedoucí Katedry nederlandistiky Univerzity Palackého Wilken Engelbrecht, Vás provedou fotografie Markéty Ondruškové. Ale budeme samozřejmě rádi, když se přijdete podívat osobně…