AKTUALITA | 26. 7. 2018 Význam kroměřížské zámecké knihovny nespočívá jen v množství, kvalitě a instalaci svazků, ale také v přítomnosti vzácných rukopisů a prvotisků a právě o nich pojednává nová kniha z muzejní provenience – Kroměřížská zámecká knihovna I. Prvotisky.

AKTUALITA | 26. 7. 2018

Význam kroměřížské zámecké knihovny nespočívá jen v množství, kvalitě a instalaci svazků, ale také v přítomnosti vzácných rukopisů a prvotisků. Knihy z časů, kdy byl knihtisk ještě v příslovečných plenkách, nazýváme inkunábule (in cunabulis = v kolébce). V praxi to znamená, že kniha musela vyjít nejpozději roku 1500. Právě o nich pojednává nový katalog Muzea umění Olomouc, v pořadí již třetí. Autorský kolektiv se nyní soustředil více na vazbu, provenienci i čtenářské záznamy. V několika případech dokonce vedlo bádání ke změně autora i datace.

Sbírka prvotisků uložená v Kroměříži se zformovala především díky nákupům arcibiskupa Friedricha von Fürstenberg (1853–1892), který pořídil přibližně sto svazků. Velkou část z nich tvoří vyřazené duplikáty z někdejší Dvorské knihovny ve Vídni (dnes Rakouská státní knihovna). Celkem je v arcibiskupské sbírce sto sedmdesát dva prvotiskových svazků se sto sedmdesáti osmi díly. To z ní činí jednu z nejrozsáhlejších kolekcí uložených v domácích zámeckých knihovnách. Převážná část děl pochází z Norimberku a Benátek, jen čtyři knihy jsou z domácího prostředí – Vimperku, Prahy a Kutné Hory. 

Připravený katalog vychází česky s překladem do němčiny. Vedle pracovníků Muzea umění – Miroslava Myšáka a Kateřiny Fajtlové – se na něm také podílely odbornice z Filozofické fakulty Univerzity Palackého: Jana Adamusová, Zuzana Bernátová, Barbara Pokorná a Aneta Richterová.

Katalog si můžete koupit na muzejních pokladnách či v internetovém obchodě, a to v češtině i němčině.