Vzácné exponáty připomenou v Arcidiecézním muzeu sv. Pavlínu

AKTUALITA: 19 06 2023 Stálá expozice Arcidiecézního muzea Ke slávě a chvále si také připomíná 400 od přinesení ostatků sv. Pavlíny do Olomouce. Od zítřka bude olomoucké patronce věnována část výstavy s několika vzácnými exponáty. Přijďte se podívat! 
Komentovaná prohlídka Ve středu 21. června vás seznámí spoluautorka stálé expozcice Ke slávě a chvále Helena Zápalková během komentované prohlídky seznámí se všemi exponáty vztahujícími se k sv. Pavlíně. Prohlídka začíná v 16:30
AKTUALITA: 19 06 2023 Hned několik vzácných exponátů, které se vztahují k patronce města Olomouc sv. Pavlíně, uvidí nově návštěvníci stálé expozice Ke slávě a chvále v Arcidiecézním muzeu. Letos je to 400 let od přinesení ostatků sv. Pavlíny, patronky města Olomouce. Největším exponátem je dvojice dřevěných barokních soch – sv. Pavlína a sv. Barbora, dílo olomouckého sochaře Johanna Sturmera z doby kolem roku 1716. Sochy zřejmě bývaly součástí oltáře některého z olomouckých kostelů, které padly za oběť josefinským reformám. V první polovině 19. století se dostaly do vlastnictví kováře Valentina Vrany spolu se skulpturou Ukřižovaného Krista od Ondřeje Zahnera, který je umístil v roce 1849 na průčelí své kovárny v Olomouci-Řepčíně. Po více než 150 letech byly zrestaurovány a zapůjčeny do Arcidiecézního muzea.

sv. Pavlína (vlevo) a sv. Barbora

Dalším velmi cenným exponátem je kalich vytvořený po roce 1709 olomouckým zlatníkem Wolfgangem Rossmayerem, který zapůjčila Římskokatolická farnost v Jevíčku. V jeho výzdobě nalezneme sv. Pavlínu, která je v dalších medailonech doplněna o zobrazení Panny Marie Svatokopecké a sv. Mikuláše. Kalich z Jevíčka je dosud jediným známým zlatnickým dílem se zobrazením sv. Pavlíny. Umělecká díla doplní čtyři drobné obrázky na plechu z původní výzdoby oltáře sv. Pavlíny ve starším mariánském kostele, který po svém příchodu do Olomouce převzali jezuité. Odtud byly obrázky přeneseny do nového kostela Panny Marie Sněžné a v roce 1721 osazeny na nový oltář světice. Z původně osmi maleb ze 17. století se dochovaly v originále pouze dvě – zobrazují nejstarší podobu relikviáře pro ostatky světice. Podobu dalších dvou obrázků pak známe díky kopiím z roku 1901, které pro výstavu zapůjčilo Vlastivědné muzeum v Olomouci. Je na nich zobrazen prosebný průvod s ostatky sv. Pavlíny v době moru v roce 1623 a pohřební průvod před olomouckou radnicí, nad níž v oblacích sv. Pavlína zahání svou přímluvou mor v podobě kostlivce s kosou. Kromě intervence do stálé expozice připomíná Muzeum umění sv. Pavlínu také spoluprací na dočasném návratu relikviáře sv. Pavlíny do kostela Panny Marie Sněžné. Barokní relikviář se vrátil na své původní místo po 237 letech a vy jej tam můžete vidět od 11. června do 24. září.