AKTUALITA | 21. 3. 2019 Zaměstnanci Muzea umění vyzývají otevřeným dopisem ministra kultury Antonína Staňka k rezignaci.

AKTUALITA | 21. 3. 2019

Zaměstnanci Muzea umění Olomouc vyzvali v otevřeném dopise k rezignaci ministra kultury Antonína Staňka. Důvodem není podoba budovy Středoevropského fóra Olomouc nebo to, zda na její návrh bude vypsaná architektonická soutěž. Důvodem je, že všechny kroky a prohlášení ministra Staňka jsou v přímém rozporu s tím, co se Muzeu umění skutečně děje. Vedení muzea má zájem pokračovat v debatě o SEFO tak jako s předešlými ministry a respektuje rozhodnutí Antonína Staňka vyhlásit soutěž. Konec konců na její přípravě už několik měsíců pracuje. Muzeum však soustavně upozorňuje na nedostatečnou právní platformu, která by v případě vyhlášení architektonické soutěže mohla vést ke stejně patové situaci jako v roce 2009, kdy se muzeum neúspěšně pokusilo soutěž uspořádat. A tento problém ministr kultury Antonín Staněk ignoruje.

„Oficiálně a bez účasti ministerských úředníků jsem měl na téma Středoevropského fóra s panem ministrem jen jednu schůzku, a to v září loňského roku. Ministr zde jednoznačně deklaroval, že má v úmyslu architektonickou soutěž uspořádat a další podrobnosti ho nezajímaly,“ uvedl ředitel Muzea umění Michal Soukup. „A jediná veřejná debata na toto téma se uskutečnila toto pondělí v Národní galerii – tedy tři čtvrtě roku od nástupu pana ministra do funkce. Na tuto odbornou debatu nebyli pozváni zástupci Muzea uměni a ani jim nebylo umožněno zde prezentovat svoje stanovisko.“

„Naopak si pan ministr připravuje důvody pro mé odvolání, takže se místo přípravy architektonické soutěže musíme věnovat kontrolnímu auditu, jímž má byt zpochybněno to, co jsme doposud v dobré víře učinili se sedmi ministry kultury – to jest postavit novou budovu. Muzeum je v každém případě připraveno architektonickou soutěž uspořádat, intenzivně na ní pracuje, ale takovým způsobem, aby byla přijatelná pro všechny zúčastněné strany,“ doplnil Michal Soukup.

Z uvedených důvodů jsou zaměstnanci Muzea umění přesvědčeni, že tuto debatu už nemůže vést vedení muzea se současným ministrem kultury Antonínem Staňkem. Proto také vznikl otevřený dopis, který jej vyzývá k rezignaci.

 

Otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi a ministru kultury Antonínu Staňkovi:

Vážený pane premiére, vážený pane ministře,

ve středu 20. března 2019 vydalo tiskové oddělení Ministerstva kultury České republiky tiskovou zprávu k průběhu panelové diskuse pod názvem „SEFO a Legitimita architektonických soutěží na veřejnoprávní budovy v historickém prostoru města“. Tuto diskusi uspořádalo 18. března 2019 Ministerstvo kultury v Malé dvoraně Veletržního paláce a zástupci Muzea umění Olomouc na ni nebyli pozváni.   

Tisková zpráva skandálním způsobem zkresluje vyznění celé panelové diskuse a bezprecedentním způsobem uráží zúčastněné diváky, včetně zaměstnanců Muzea umění Olomouc. Píše o nich jako o „skupince aktivistů“, kteří, když „cítí slabost svých argumentů, se stále více uchylují k agresivitě a emotivním osočením, překvapivě i proti těm, kterým by měli být vděčni – tedy např. proti ministrovi, který peníze pro projekt nakonec vydupal…“

Formulace celé tiskové zprávy jen dokresluje arogantní jednání ministra kultury Antonína Staňka z pozice moci, se kterým jsme jako instituce soustavně konfrontováni. Text veřejnosti podsouvá, že se Muzeum umění Olomouc chce nelegitimním způsobem zmocnit téměř 600 milionů korun na stavbu SEFO. Ministerské prohlášení zpochybňuje nejen právní subjektivitu muzea a jeho odpovědnost, ale i kontinuitu předcházejících kroků Ministerstva kultury ČR. Tato tvrzení ponižují úspěšnou instituci do role pouhého příjemce, nikoli správce státních peněz. 

Ministr kultury Antonín Staněk svými kroky Muzeum umění Olomouc neustále záměrně dehonestuje, eskaluje v něm napětí a nejistotu. Zástupce profesních organizací, uznávané odborníky a zodpovědné zaměstnance muzea, jejichž názory se ministru Staňkovi nehodí, úmyslně uráží. 

Staňkova argumentace, že vedení Muzea umění Olomouc maří vyhlášení veřejné architektonické soutěže na návrh budovy Středoevropského fóra Olomouc, se nezakládá na pravdě. Naopak, na její regulérní, legislativně a morálně přijatelné podobě vedení muzea intenzivně a dlouhodobě pracuje.

V této fázi však už nejde jen o podobu SEFO, ani o to, zda na projekt bude či nebude vypsána architektonická soutěž. Problém je závažnější: jde o existenci instituce, která si před téměř třiceti lety vydobyla samostatnost a v průběhu let se zařadila svou prací a významem k mezinárodně uznávaným institucím. 

Vzniklá situace se už dávno netýká jen Muzea umění Olomouc, ale negativně ovlivňuje kulturní a politické směřování České republiky po roce 1989. Z tohoto důvodu vyzýváme ministra kultury Antonína Staňka k rezignaci.  

Zaměstnanci Muzea umění Olomouc