AKTUALITA | 5. 1. 2017 Nový způsob, jak vnímat umění a aktuální výstavy, nabízejí lektoři edukačního oddělení muzea.

AKTUALITA | 5. 1. 2017

Nový způsob, jak vnímat umění a aktuální výstavy, nabízejí lektoři edukačního oddělení muzea. Při příležitosti výstavy Šumění andělských křídel vytvořili dvě zóny, v nichž mohou návštěvníci sami tvořit nebo si naopak nechat burcovat představivost. Z několika desítek výtvorů, které za necelý měsíc fungování aktivní zóny v Arcidiecézním muzeu Olomouc návštěvníci zanechali, je zřejmé, že tato forma komunikace s diváky by i v budoucnu mohla mít úspěch. „Jsem z toho nadšený,“ přiznal vedoucí edukačního oddělení Marek Šobáň.

V jednom z výklenků ve výstavním sálu Trojlodí v Muzeu moderního umění vznikla tzv. kontextuální zóna. Konceptuální dílo, jehož prostřednictvím je představeno téma anděla, jak ho aktuálně vnímá mladý český výtvarník Jan Pfeiffer, se skládá z jakési skládky železa. „Je to osobitá autorská instalace v podobě rozložených železných tvarů. K jejímu pochopení je dobré zhlédnout i Pfeifferův videoart, který je součástí,“ naznačila lektorka Hana Lamatová. 

Dílo Pfeiffer vytvořil přímo v reakci na výstavu a takzvaně na zakázku edukačního oddělení. „Je pro nás velmi důležité. Odpovídá konceptu našich doprovodných programů, ve kterých chceme andělské téma představit netradičně. Pokládáme si otázku, jak dnes zpodobnit anděla a jaký má pro nás smysl. Stejné otázky jsme položili i mladému výtvarníkovi, který výstavu obohatil o nejsoučasnější uměleckou polohu a uvedl ji do nového kontextu. Zároveň dílo využíváme v několika doprovodných programech,“ řekla Lamatová.

K zodpovězení otázky, jak dnes vypadá anděl, návštěvníky vybízí také tzv. aktivní zóna v prvním patře Arcidiecézního muzea. V bývalém hudebním salonku mohou lidé po načerpání inspirace na výstavě tvořit. K dispozici jsou jim různé netradiční a odpadové materiály – například dráty, kusy látek, kartony, obaly, obalové „bubliny“ nebo knoflíky. „Anděl přece nemusí vůbec vypadat jako na pouťových stáncích,“ domnívá se Marek Šobáň.

Aktivní zóna je otevřená od 9. prosince a za necelý měsíc tady návštěvníci zanechali už několik desítek andělů. „Mám z toho obrovskou radost. Ukazuje se, že tato forma interakce s diváky by mohla mít úspěch. Budeme se snažit aktivní zónu využívat také u dalších výstav,“ řekl Šobáň.