11 12 2014
13. 5. – 12. 9. 2010

13. 5. – 12. 9. 2010
Muzeum moderního umění | Trojlodí

Zdeněk Sýkora – významný český malíř, jehož práce jsou zastoupeny v řadě významných sbírek moderního umění po celém světě – oslaví v roce 2010 90. narozeniny (nar. 3. února 1920). Souborná olomoucká výstava představí jeho obrazy, kresby i grafiky. Sýkora patří ke světovým průkopníkům počítačového umění, které mělo v jeho počátcích mnoho odpůrců odmítajících spojení malby a počítače – nejen kvůli pochybnostem, že počítač by mohl vytlačit z malby veškerou citovost. Pro Sýkoru však využití umělé inteligence bylo příležitostí, jak lépe prozkoumat kombinatorické možnosti vzájemných poloh několika základních geometrických tvarů. Mohlo by se zdát, že na takovém konceptu Sýkorovy práce bychom stěží hledali něco emocionálně podloženého, což je ovšem omyl. Do Sýkorových obrazů se promítá svět v neustálém pohybu i snaha pochopit jeho zákonitosti.