23 02 2015
4. 6. – 1. 7. 2008

4. 6. – 1. 7. 2008
Muzeum moderního umění | Café 87

Malé jubilejní ohlédnutí za tvorbou Prof. Paedr. Zdeňka Přikryla, držitele Ceny města Olomouc za výtvarné umění (2002).

Zdeněk Přikryl se narodil 4. 7. 1928 v Chomoutově u Olomouce. V roce 1947 maturoval na Polívkově reálném gymnáziu, roku 1951 ukončil studium profesury výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě UP. V následujícím roce jako pomocný asistent modelování a večerní kresby dosáhl doktorátu pedagogiky a dějin umění. Po dvouleté vojně, se zákazem pedagogické činnosti, pracoval jako aranžér a propagační referent, v roce 1956 začal učit na Fučíkově pedagogické škole v Olomouci a na ZDŠ v Hodolanech; od roku 1959 působil jako odborný asistent a od roku 1961 vedoucí Katedry výtvarné výchovy Pedagogického institutu, který byl od roku 1964 zařazen do rámce UP jako pedagogická fakulta. V témže roce 1964 poprvé vystavoval ve Francii, v roce 1966 se habilitoval jako docent modelování. V roce 1967 poprvé vystavoval souborně ve Vídni. Po roce 1968, zbaven vedení katedry, se začal soustřeďovat na tvorbu litých medailí. Byl přijat do brněnské a pražské organizace medailérů (později AUM) a se světovou organizací FIDEM se od roku 1969 podílí na výstavách medailí po celém světě. V roce 1990 byl jmenován profesorem sochařství. Roku 1993 odešel z univerzity do důchodu.

Přikryl je mj. znám svojí osobitou poezií, která vnitřně souvisí s jeho výtvarnou aktivitou, přízeň posluchačů si získaly literární večery s hercem F. Řehákem. Velký ohlas zaznamenaly jeho pořady o hanáčtině, oživující tento dialekt zaujetím a láskou.

V současné době pracuje v ateliéru na olomouckém Horním náměstí č. 18.