11 12 2014
28. 1. – 25. 4. 2010

28. 1. – 25. 4. 2010
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie

Náboženská bratrstva dnes představují již téměř neznámý pojem. Přitom tvořila nedílnou součást křesťanské kultury od středověku až po osvícenství. Anglický historik John Bossy je nazval společenstvími zázraku. Výstava navazuje na nedávno zahájený výzkum tohoto fenoménu a jeho rozhodující role v utváření evropské raněnovověké kultury. Je pokusem o rekonstrukci zmizelého světa zbožných bratrstev na Moravě v 17. a 18. století. Zrušení těchto společenství v rámci josefínských reforem neznamenalo jen ztrátu hmotného majetku bratrstev, který dnes můžeme vnímat jako umělecké předměty, ale i zánik autonomního a zároveň téměř všudypřítomného společenství věřících. Výstava bude sestavena z ojediněle dochovaných předmětů, určených pro liturgické, vzdělávací, disciplinační i reprezentační potřeby těchto sdružení: obrazy z oltářů bratrstev, procesní sochy, liturgický mobiliář, bohatě zdobené členské matriky, tisky, členské lístky, pečetidla, schvalovací listiny, svátostky. Exponáty podávají drobná, přesto však poutavá svědectví o této dávné vnitřní krajině.