13 11 2014
4. 10. – 8. 11. 2011

4. 10. – 8. 11. 2011
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Café Amadeus

Výstavní projekt studentů Institutu tvůrčí fotografie v Opavě je koncipován jako souhrnná prezentace solitérních prací jednotlivých autorů. Projekt spojuje nejen prostor, ale také široké a komplikované téma, jímž je svět, který nás obklopuje, zaznamenaný v průběhu času pod různými úhly pohledu.