Za chrám, město a vlast II

17 10 2019 - 05 01 2020
Arcidiecézní muzeum Olomouc
Justus van den Nypoort, Portrét Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, 1691
Justus van den Nypoort, Portrét Karla z Lichtensteinu-Castelcorna

Malíře, kopisty a umělecké agenty ve službách biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna prezentované na olomoucké výstavě Za chrám, město a vlast doplní od října biskupovi architekti. Do Arcidiecézního muzea se totiž přesouvá část této výstavy z kroměřížského zámku. 

„Olomouckou výstavu zaměřenou na život biskupa Karla jsme se rozhodli prodloužit až do 5. ledna 2020, ale bylo nám líto, že bychom připravili návštěvníky o její kroměřížskou část, která se uzavřela s koncem září. Proto přestěhujeme alespoň jeden její segment do Arcidiecézního muzea v Olomouci,“ říká kurátor Miroslav Kindl.

Návštěvníci se tak od poloviny října budou moci přímo v Olomouci seznámit s architekty, kteří přetvořili biskupovy sny v reálný svět a proměnily tak část válkou zdevastované Moravy v středoevropský barokní klenot. „S biskupovými architekty se nově seznámíte v části výstavy nazvané ,Moji umělci‘, kde biskup Karel mluví o tvůrcích, které zaměstnával nebo jejich služeb využíval na dálku z jejich vídeňských ateliérů,“ prozrazuje Kindl. „Představíme tak nejen nejdůležitější biskupovy architekty Filiberta Lucheseho a Giovanniho Pietra Tencallu, ale také stavby, které pro něj realizovali. Díky tomu nabídneme olomouckým návštěvníkům komplexnější pohled na osobu Karla z Lichtensteinu-Castelcorna.“

Výstavu nově doplní architektonické plány, archivní záznamy o architektech i knihy, ve kterých je zachycena dobová podoba staveb, a to i tak významných jako je kroměřížský zámek či tamější Květná zahrada. „Chceme do Olomouce přenést celkový pohled na stavební činnost biskupa Karla, sice v menším měřítku než to bylo v Kroměříži, ale ve stejně vypovídající hodnotě,“ zdůrazňuje autor výstavy.

Výstavu Za chrám, město a vlast II. budou moci návštěvníci Arcidiecézního muzea Olomouc spatřit od 17. října 2019 do 5. ledna 2020.

VÝSTAVA | Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy
VERNISÁŽ DOPLNĚNÉ VÝSTAVY| 17. 10. 2019
TRVÁNÍ DO | 5. 1. 2020 
MÍSTO | Arcidiecézní muzeum Olomouc
KURÁTOŘI VÝSTAVY | Miroslav Kindl, Ondřej Zatloukal, Jana Macháčková, Miroslav Myšák
PŘEKLAD | Daniel Řezníček, Eva Žallmannová, Ashley Davies
DOPROVODNÝ PROGRAM | Petr Hudec, Hana Lamatová, Lenka Trantírková
GRAFIKA | Petr Šmalec
KONZERVOVÁNÍ, PŘÍPRAVA EXPONÁTŮ | Eliška Sklenářová, Zuzana Kaštovská, Libuše Vybíralová
INSTALACE | Jan Kutra, Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář, Ondřej Žák
FAKSIMILE | Studio Trinity, s. r. o.
ZAPŮJČITELÉ | Arcibiskupství olomoucké, Městské muzeum a galerie Polička, Muzeum Kroměřížska, Národní památkový ústav – Státní zámek Telč, Vědecká knihovna v Olomouci, Zemský archiv v Opavě – pobočka Olomouc

Výstava je realizována jako součást projektu Za chrám, město a vlast, podpořeného z grantového programu Ministerstva kultury České republiky NAKI II: Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2020 (DG16P02M013). Partnery projektu jsou Univerzita Palackého v Olomoucia Masarykova univerzita v Brně.