18 08 2014
12. 6. — 5. 10. 2014

12. 6. — 5. 10. 2014
Muzeum moderního umění | Trojlodí

Repríza dosud nejreprezentativnější výstavy aktuálních tendencí české fotografie a výtvarné tvorby využívající fotografické médium po roce 2000. Přehlídka připravená renomovaným fotografem a historikem fotografie Vladimírem Birgusem, jejíž premiéra se uskutečnila v roce 2013 v Galerii hlavního města Prahy, prezentuje širokou škálu děl s motivy „vnitřního okruhu“ – autorské sebereflexe, rodiny, nejbližších lidí a věcí. Zatímco v západoevropské, americké či japonské fotografii mnozí autoři už dlouho ve svých dílech ukazují i ty nejintimnější chvíle svého života a života svých rodin a přátel, v české fotografii se až na malé výjimky takovéto otevřené autoroflexivní záběry či fotografické deníky donedávna příliš neobjevovaly.

Expozice představuje, jak se po roce 2000 stalo toto téma i v české fotografické tvorbě rozšířené a aktuální. Na vybraných dílech ze širokého spektra od tradičního dokumentu a portrétu přes výrazně subjektivně pojatou tvorbu až k fúzím různých stylů a médií chce ukázat zásadní změny, k nimž ve fotografii došlo po nástupu digitálních technologií a jejím úniku z úzkého oborového ghetta. Na výstavě je zastoupeno vice než čtyřicet autorů různých generací od etablovaných tvůrců Ivana Pinkavy, Jiřího Davida, Pavla Máry, Dity Pepe, Pavla Baňky či Veroniky Bromové až po současné studenty a nedávné absolventy různých uměleckých škol. K výstavě, kterou sestavil Vladimír Birgus, vychází katalog s českými a anglickými texty v nakladatelství KANT.