Viscum Album: PARASITE

24 03 2021 - 25 04 2021
Muzeum moderního umění
Instalace na ohradě SEFO: Viscum Album: PARASITE
Viscum Album: PARASITE
Ohrada SEFO

Viscum Album: PARASITE vychází z knihy – slovníku – abecedy, který kolektiv Tereza Darmovzalová, (c) merry, Martin Fišr, Vladimír Havlík, Martin Mazanec vydal v rámci své výstavy v Miláně. Abeceda, ve které každé písmeno zastupuje jedno větší téma charakterizované několikaslovnou poznámkou a doplněné fotografiemi, je produktem společné práce a výzkumu kolektivu tvořeného vizuálními a konceptuálními umělci, teoretiky a kurátory.

„Slovo PARASITE (v angl.) využívají autoři ve dvou významech. Zaprvé jako „parazit“, vztahující se k názvu skupiny (Viscum Album – latinsky jmelí bílé), a také k formátu nápisu/reklamní plochy parazitující na veřejném prostoru; druhý význam se váže ke stavební parcele, kterou ohrada skrývá – „para“ jako latinská předpona vedlejší, nebo také odlišný, „site“ jako místo nebo právě stavební plocha. Tyto významy jsou nicméně rozšířeny o další sémantické roviny vycházející z abecedy Viscum Album a nápis se tak stává především nositelem konceptů utvářených a reaktivovaných členy kolektivu,“ říká kurátor Muzea umění Jakub Frank.