VirtuálnívýstavaTEST

Pojďte si s námi prohlédnout stálou expozici Arcidiecézního muzea Olomouc Ke slávě a chvále.Tisíc let duchovní kultury na Moravě, která v chronologickém sledu prezentuje umění v olomoucké diecézi od nejstarších dokladů hmotné kultury až do doby doznívání baroka na Moravě na konci 18. století. Samostatně je věnována pozornost fenoménu sběratelství olomouckých biskupů a arcibiskupů i uměleckému mecenátu olomouckých kanovníků.