Století relativity

Virtuální prohlídka
Muzeum moderního umění
Stálá expozice výtvarného umění 20. století

Pojďte si s námi prohlédnout stálou expozici výtvarného umění 20. století Století relativity v Muzeu moderního umění. Jejím cílem je představení toho nejlepšího ze širokého – často názorově a stylově protikladného – spektra klíčových nebo jinak důležitých děl moderního a současného umění, která jsou součástí bohaté sbírky Muzea umění Olomouc.

Pojďte si s námi prohlédnout stálou expozici výtvarného umění 20. století Století relativity v Muzeu moderního umění. Jejím cílem je představení toho nejlepšího ze širokého – často názorově a stylově protikladného – spektra klíčových nebo jinak důležitých děl moderního a současného umění, která jsou součástí bohaté sbírky Muzea umění Olomouc.

Pohled do stálé expozice Století relativity
Pohled do stálé expozice Století relativity