25 02 2015
15. 11. 2007 – 27. 1. 2008

15. 11. 2007 – 27. 1. 2008
Muzeum moderního umění | Trojlodí

Výstava Victora Vasarelyho zaujímá ve výstavním plánu Muzea moderního umění na rok 2007 naprosto výlučné postavení. Díky dlouholeté spolupráci s kolegy z Janus Pannonius Múzea v Pécsi můžeme českému publiku představit umělce, jehož tvorbu lze bez nadsázky označit za jeden z pilířů moderního umění. Dílo světoznámého malíře, sochaře a grafika maďarského původu, jednoho z průkopníků výtvarného směru Op-Art přitom diváci uvidí v reprezentativním průřezu. Z pécského Vasarelyho muzea, kterému sám autor věnoval 400 svých prací a je součástí Janus Pannonius Muzea, se totiž podařilo zapůjčit kolekci čítající 95 děl – obrazů, grafik, soch, tapisérií a multiplů. Olomoucká výstava je první profilovou prezentací Vasarelyho tvorby v českých zemích po roce 1989.

Victor Vasarely, vlastním jménem Vásárhelyi Gyözö, se narodil v roce 1906 v jihomaďarské Pécsi. Několik dětských let strávil v Piešťanech na Slovensku a v roce 1919 se s rodinou přestěhoval do Budapešti. Dva roky studoval na lékařské fakultě, avšak v roce 1927 přestoupil na akademii Podolini-Volkmann na studium malířství a moderního umění. K přiblížení k moderním uměleckým směrům a zejména ke studiu grafiky a optiky přispěla a jeho tvorbu významně ovlivnila zejména Mühelyho akademie, známá jako Budapešťský Bauhaus, kde svá studia také dokončil.

Roku 1930 odešel do Paříže, kde pokračoval ve studiu optiky. Vasarelyho výstavní premiéra se datuje do roku 1944 a shoduje se s počátky existence známé pařížské galerie Denise René, která z Vasarelyho učinila svého nejvýznamnějšího představitele. Jeho první malby, v nichž dosáhl opticko-kinetických efektů v geometrických motivech a které se zařazují mezi první díla Op-Artu, vznikají v roce 1951. Vasarely sice pracoval na ploše, avšak prostřednictvím překrývajících se geometrických útvarů, rastrů, průniků lineárních a plošných útvarů dosahoval v dvojrozměrném měřítku optickou iluzi trojrozměrnosti a pohybu. Jeho Op-Artová tvorba byla jasně přijata a pochopena a stala se součástí každodenní reality v architektonických realizacích po celém světě. Díla Victora Vasarelyho, nositele řádu francouzské Čestné legie a Guggenheimovy ceny, obdivují návštěvníci významných světových muzeí a galerií (Museum of Fine Arts v Bostonu, Tate Gallery v Londýně, Fine Arts Museum v San Franciscu ad.). 

Vasarelyho výstava je významným projektem nejen v českém měřítku, nýbrž poukazuje na aktivní spolupráci partnerských krajských měst – Olomouce a Pésce a tím i spolupráci ve visegrádském prostoru. Tento fakt podtrhuje i skutečnost, že nad výstavou převzali záštitu jak hejtman Olomouckého kraje a předseda Generálního shromáždění župy Baranya, tak i ministři kultury České republiky a Maďarska. Organizačně a finančně náročný projekt by však nebylo možné realizovat bez podpory Nadace ČEZ, firem Unistav a Grapo, ale také Olomouckého kraje.