13 11 2014
20. 4. – 21. 8. 2011

20. 4. – 21. 8. 2011
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Ambit

Úvodní slova velikonoční liturgické sekvence zpívané k oslavě Kristovy oběti na kříži a jeho Zmrtvýchvstání jsou motivem spojujícím liturgii s uměleckými díly používanými k názorné inscenaci velikonočních událostí během obřadů v kostele. Centrem výstavy je nově restaurovaná socha Ukřižovaného Krista s pohyblivými pažemi z Litovle (16. století), která byla na Velký pátek snímána s kříže a skládána do Božího hrobu, a byla jí vzdávána speciální forma úcty. Tento unikát zde doprovázejí další umělecká díla vybraná s ohledem na jejich téma a zejména funkci během velikonočního Tridua. Výstava tak představuje biblický příběh Kristových pašijí od Kristova vjezdu do Jeruzaléma, přes jeho spasitelskou oběť na Kříži, až po následné Zmrtvýchvstání a Nanebevstoupení přímo s ohledem na liturgické texty a na konkrétní historickou podobu velikonočních obřadů.