28 01 2019
Arcibiskupský zámek a Květná zahrada v Kroměříži 13. 6. - 29. 9. 2019

Arcibiskupský zámek a Květná zahrada v Kroměříži
13. 6.  – 29. 9. 2019

V obrazárně Arcibiskupského zámku a v Květné zahradě v Kroměříži je od 13. června k vidění výstava výtvarných intervencí Václava Ciglera a Michala Motyčky nazvaná Zvnějšnění. Navazuje na dvě aktuální výstavy, které připravili Michal Motyčka s Janou Šindelovou v Muzeu umění Olomouc – rozsáhlou přehlídku kreseb Václava Ciglera v Muzeu moderního umění a instalaci Světlem v Arcidiecézním muzeu. 

Hlavním tématem uměleckých intervencí Václava Ciglera a Michala Motyčky je VNÍMÁNÍ, které má vždy prostorovou a časovou dimenzi a vždy souvisí s pohybem. Autoři nabízejí návštěvníkovi novou vizuální zkušenost, zážitek z výstavy ve smyslu setkání v události, jako vztah vytvořený mezi člověkem a místem. Divák se stává součástí děje díla, jež je aktivováno jeho přítomností, je závislé na jeho měřítku a pohybu, proměňuje se jeho pozicí. Slovy Václava Ciglera: Umění je nikdy nekončícím procesem poznání“ – včetně sebepoznávání. Název uměleckých intervencí Zvnějšnění můžeme vysvětlit jako zviditelnění nového obsahu v dané situaci. Obracíme pozornost diváka k tomu, co forma skrývá, pomocí hry s minimálními prostředky – voda, vítr, zvuk či povrch zrcadla – ztělesňujeme či ztvárňujeme její vnější tvar a funkci. Přeneseně v sociologickém smyslu je Zvnějšnění charakterizováno jako proces, při kterém se člověk stává závislým na prostředí, které si sám utvořil. V případě této výstavy autoři výtvarně vstupují do obrazárny Arcidiecézního zámku a Květné zahrady, kde ozvláštňují současnými vizuálními prostředky unikátní historické prostředí inspirativního díla nejvýznamnějšího barokního biskupa olomoucké diecéze Karla z Lichtensteinu-Castelcorna. 

Václav Cigler (*1929) patří k nejvýznamnějším autorům umělecké generace nastupující na počátku šedesátých let 20. století. Ve své tvorbě předjímal rodící se koncepty soudobého výtvarného vyjadřování (konstruktivní tendence, minimalismus, land-art, světelnou a kinetickou plastiku). Doménou jeho tvorby je práce s prostorem, se sklem, světlem a s vodou. Tvorba Václava Ciglera je zaměřena na plastické objekty z broušeného optického skla, návrhy a realizace osvětlovadel a šperků, kresby, projekty a kompozice pro architekturu. Jeho díla jsou zastoupena v řadě významných soukromých i veřejných sbírek.

Michal Motyčka (*1974) je architekt a umělec. Zabývá se přesahem mezi architekturou a současným vizuálním uměním. Od roku 1999 spolupracuje s Václavem Ciglerem. 

VÝSTAVA | Václav Cigler a Michal Motyčka. Zvnějšnění
VERNISÁŽ | 13. 6. 2019 v 16.30
TRVÁNÍ DO | 29. 9. 2019
MÍSTO | Obrazárna Arcibiskupského zámku a Květná zahrada v Kroměříži
AUTOŘI VÝSTAVY | Václav Cigler, Michal Motyčka
KURÁTOŘI VÝSTAVY | Jana Šindelová, Miroslav Kindl
INSTALACE | Michal Motyčka, Ludvík Fabián, Michal Hatoň, Michal Winkler, Miroslav Zetka
GRAFICKÝ DESIGN | Michal Motyčka, Petr Šmalec
PŘEKLAD | Radovan Charvát, Tereza Kučerová
Poděkování za spolupráci na výstavě a laskavé zapůjčení autorských děl na výstavu: Václav Cigler, Michal Motyčka, Jana Šindelová