Universum: Human Records | Trienále SEFO 2021

24 06 2021 - 02 01 2022
Muzeum moderního umění
Štefan Oslej, Hledač 852, 2017, kresba, 100x70 cm
Štefan Oslej, Hledač 852, 2017, kresba, 100x70 cm

Lidské tělo jako předmět i nástroj poznávání je tématem výstavy představující čtveřici středoevropských autorů, Luboše Plného, Teu Smetanovou, Józsefa Hajdú a Štefana Osleje. Společným jmenovatelem jejich tvorby je hledání osobní identity, propojenost s exaktními vědami a téma zrození a zániku. Vybrané realizace se dotýkají příkladů vědecké praxe (rentgenové snímky, anatomické kresby), přičemž je posouvají do nových souvislostí. Výstava reflektuje člověka jako svébytné universum, kterým se zabývá nejen exaktní věda, ale i výtvarné umění, přičemž tyto dva odlišné přístupy se invenčním a obohacujícím způsobem prostupují.  

Kurátorka: Šárka Belšíková