23 02 2015
3. 9. – 30. 9. 2008

3. 9. – 30. 9. 2008
Muzeum moderního umění | Café ´87

Takřka přesně po roce se olomoucké Muzeum moderního umění vrací k jedné z nejvýraznějších autorských osobností zdejší výtvarné scény – světoznámému fotografovi Miloslavu Stiborovi. Vloni v létě muzeum představilo průřez jeho celoživotní tvorbou, nyní připravilo v muzejní kavárně výstavu plakátů vzniklým ke Stiborovým výstavám z let 1967 až 2007. Výstava nazvaná Umění pro ulici i sběratele začne ve středu 3. září a skončí 30. září.

Vloni osmdesátiletý Stibor se po celém světě proslavil sériemi portrétů a především aktů. Nejznámější z nich je cyklus 15 fotografií pro Henry Millera, zamýšlený jako volná ilustrace Müllerova románu Obratník Raka. „Cyklus ze tmy se vynořujících torz ženských těl s naturalistickými detaily pokožky a ochlupení vzbudil ohlas ihned po svém zveřejnění v roce 1966. Snímky z této série patří k nejpublikovanějším fotografiím vůbec a staly se ikonou žánru aktu,“ připomněla kurátorka výstavy Štěpánka Bieleszová.

Nezaměnitelnost Stiborových fotografií se podle ní projevuje také na působivosti a údernosti plakátů propagujících jeho výstavy. O tom se mohou diváci přesvědčit v kavárně muzea prostřednictvím dvou desítek plakátů ke Stiborovým výstavám v České republice, Rusku, Německu či Japonsku. „Stiborovy plakáty z šedesátých až osmdesátých let minulého století jsou dodnes živé a sběrateli vyhledávané, přestože jejich příprava a výroba byla nesrovnatelná s dnešními technologickými možnostmi. Vznikaly totiž v běžném tiskařském provozu za účelem pouhé propagace výstavy, čili nikoliv z popudu sběratelského. Ve srovnání se zahraničními plakáty východoevropské provenience je zřejmé, že zdejší běžná grafická produkce příležitostných tiskovin měla přinejmenším solidní řemeslnou úroveň, opřenou o zjevnou znalost časem prověřených zákonitostí práce s písmem,“ řekl historik umění Ladislav Daněk.

K výstavě, která potrvá do 30. září, vychází katalog, který volně navazuje na loňskou publikaci ke Stiborově retrospektivě.