Tichý křik | Trienále SEFO 2021

17 09 2021 - 12 12 2021
Muzeum moderního umění
Intervence v proluce SEFO: Tichý křik od Dana Gregora (INITI)
Dan Gregor (INITI): Tichý křik. Intervence v proluce SEFO.
Proluka SEFO

V živelně se proměňující společnosti nás technologie a nová média denně obklopují téměř na každém kroku. Je proto nasnadě, že mnoho lidí fascinují a vedou ke zkoumání jejich hranic a možností při spoluutváření známého světa. V pojetí Dana Gregora, jednoho z našich nejvýraznějších vizuálních umělců, není technologie nikdy pouhou atrakcí. Technologie nenahrazuje člověka, vždy slouží k dialogu a vybízí k interakci. Bez živého člověka je zkrátka mrtvá.  

Dan Gregor vystupuje pod pseudonymem INITI. S uměleckou skupinou Macula se dříve podílel na videomappingových projekcích. Výrazná je jeho práce s hudebníky. Společně s Floexem vytvořil pro olomouckou kapli Božího Těla interaktivní projekt Archifon, který dále rozvinul v Bruselu, Linzi a Glasgow. V současnosti můžete vidět jeho tvorbu v podobě 360° projekce v Planetáriu Praha. Jde o projekt s norským hudebníkem Biosphere. V podobě interaktivní instalace Digital Playground se můžete s jeho prací setkat také v různých galerijních prostorách. Mezi jeho pozoruhodné realizace patří interaktivní scénické zpracování divadelních inscenací Antikódy v Národním divadle a Guide v divadle Ponec s choreografkou Věrou Ondrašíkovou. Interaktivní znamená to, že na lidskou akci je navázána akce média, která je ještě živě Gregorem korigována. Obzvláště Guide představuje technologickou špičku intermediálních počinů na českých jevištích. 

Dan Gregor vystupuje pod pseudonymem INITI. S uměleckou skupinou Macula se dříve podílel na videomappingových projekcích. Výrazná je jeho práce s hudebníky. Společně s Floexem vytvořil pro olomouckou kapli Božího Těla interaktivní projekt Archifon, který dále rozvinul v Bruselu, Linzi a Glasgow. V současnosti můžete vidět jeho tvorbu v podobě 360° projekce v Planetáriu Praha. Jde o projekt s norským hudebníkem Biosphere. V podobě interaktivní instalace Digital Playground se můžete s jeho prací setkat také v různých galerijních prostorách. Mezi jeho pozoruhodné realizace patří interaktivní scénické zpracování divadelních inscenací Antikódy v Národním divadle a Guide v divadle Ponec s choreografkou Věrou Ondrašíkovou. Interaktivní znamená to, že na lidskou akci je navázána akce média, která je ještě živě Gregorem korigována. Obzvláště Guide představuje technologickou špičku intermediálních počinů na českých jevištích. 

Na základě této práce jsme Dana Gregora cíleně oslovili pro Tichý křik (Silent Shout). Je jeho novou interaktivní autorskou instalací vytvořenou adresně pro prostor tzv. proluky, kde se bude v průběhu Trienále také dlouhodobě odehrávat. Jak veřejnost ví, jde o místo určené pro stavbu nové budovy Středoevropského fóra (SEFO). Samotná instalace je založena na softwaru transformujícím lidský hlas (v češtině i angličtině) v psaný text, který Dan Gregor vyvinul společně s programátorem Václavem Opekarem. Tichý křik je zejména o tom, co si občas každý z nás nosí v hlavě a třeba si to jen v duchu šeptá pro sebe. Často ani nemusí chtít, aby to někdo slyšel. Ale co kdyby se vaše slova „zhmotnila“ a  mohli jste se na ně s odstupem podívat? Tímto způsobem sami zaplníte prostor proluky vlastními významy! SEFO nemusí stát, a přesto je! Umístění instalace na toto místo také nabízí možnost čistě vizuální a intimnější formy vox populi. Na architektonickém řešení vstupu do proluky pro Tichý křik a pojednání jeho okolí se budou podílet studenti brněnského VUT pod vedením Nicol Galeové.

Kurátor intervence: Petr Dvořák