18 08 2014
24. 4. — 28. 9. 2014

24. 4. — 28. 9. 2014
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Ambit

Výstava, uspořádaná ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Olomouci a se Statutárním městem Olomouc, představí v historických prostorách křížové chodby Zdíkova paláce archeologické výzkumy na historických náměstích dvou významných středoevropských měst – Krakova a Olomouce. 

Návštěvník se na souboru fotografií seznámí s významným počinem města Krakova – zřízením unikátního Podzemního muzea na hlavním městském náměstí, které představuje přibližně na 4000 metrech čtverečních archeologicky prozkoumanou historii jednoho z nejvýznamnějších polských měst. Projekt nazvaný „Podzemia rynku“ je jednou z největších archeologických expozic v Evropě vůbec. Výstava, přibližující tento výjimečný odborný počin, byla již představena v řadě evropských měst a byla vždy doprovázena mimořádným zájmem veřejnosti. 

Zároveň představíme výsledky archeologického průzkumu olomouckého Dolního náměstí, který předcházel jeho rekonstrukci, budil pozornost Olomoučanů a jehož výsledky přinesly mnohá překvapivá zjištění, prokazující význam této lokality v kontextu středověké Olomouce.