18 08 2014
6. 11. 2014 — 22. 2. 2015

Tajemné dálky Symbolismus v českých zemích 1880–1914

6. 11. 2014 — 22. 2. 2015
Muzeum moderního umění | Trojlodí 

Bílek, Švabinský, Hlaváček, Mucha, Preisler, Zrzavý, Váchal – to je jen fragment výčtu zásadních osobností českého umění, s nimiž se setkáte na výstavě, která v nebývale obsáhlém souboru představí specifickou část výtvarné scény, ovlivněnou symbolismem. Datace výstavy je pomyslně rámována otevřením budovy Národního divadla a začátkem první světové války. V tematicky řazených celcích bude představen poprvé samostatně fenomén českého symbolismu prostřednictvím významných děl ze sbírek veřejných institucí a soukromých sbírek nejen z České republiky, ale i Německa a Norska.

Výstava podle koncepce historika umění Otto M. Urbana je bezesporu výrazným kulturním počinem, poprvé uvádí v takové šíři český symbolismus jako samostatný fenomén, jenž byl doposud prezentován jen jako kapitola v rámci širších projektů o umění v období secese. Kromě známých a uznávaných jmen, jako jsou malíři Alfons Mucha, Maxmilián Pirner, Max Švabinský, František Bílek, František Kupka, Ladislav Šaloun, Jan Zrzavý a mnozí další, jsou zde předvedena i díla mnohých autorů méně známých i dosud nevystavených. Významnou součástí obrazu symbolismu v českých zemích je i tvorba umělců, „českých Němců“, například Richarda Teschnera či Ferdinanda Staegera ad. O rozmanité, poutavé a ucelené náplni výstavy (více než 300 exponátů) svědčí i tématické oddíly věnované mytologii, duchovním námětům, světu démonů a pohádkových bytostí, světu touhy po ztraceném ráji, kráse a melancholii, ale také symbolům bolesti a temných stínů lidské existence. Společným jmenovatelem všech vystavených děl byl duchovní názor umělců využívajících řeči symbolu, náznaku, sugesce pro poznávání podstaty skutečnosti.

Součástí projektu Tajemné dálky jsou stejnojmenné obsáhlé, bohatě obrazově vybavené publikace v české a anglické verzi, vydávané ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae. Komornější verzi olomoucké výstavy pořadatelé připravili pod názvem Vládcové snů pro Mezinárodní centrum kultury v Krakově (6. 5. – 7. 9. 2014).