09 09 2014
30. 3. — 30. 9. 2012

30. 3. — 30. 9. 2012
Arcidiecézní muzeum Kroměříž | zámek

Unikátní objev! Tak zhodnotili odborníci nález šestice měděných tiskařských matric map z druhé poloviny 18. století, ukrytých do ledna roku 2011 v arcibiskupských sbírkách na kroměřížském zámku. S objevem se nyní chceme pochlubit i před veřejností. První matrice představuje jednu z dobových variant Müllerovy mapy, zatímco zbylých pět, zhotovených roku 1762 v Norimberku v oficíně Homannových dědiců, zachycuje olomouckou diecézi. Matrice i mapy vznikly na objednávku olomouckého kanovníka Jana Václava Freyenfelse. Předpokládáme rovněž prezentaci dochovaných tisků uvedených map.