09 09 2014
18. 9. — 30. 9. 2012

18. 9. — 30. 9. 2012
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Amadeus

Deset mladých fotografů z České republiky, Slovenska, Polska a Itálie se sešlo na výstavě Světlo jinak v kavárně Amadeus Arcidiecézního muzea Olomouc, aby svými snímky doplnili o nové souvislosti olomoucký Festival světla a videomappingu VZÁŘÍ 2012. Výstava bude zahájena 18. září a potrvá do 30. září.

„Ústředním tématem mezinárodní přehlídky je zpodobení světla v nových souvislostech. Světlo figuruje v tvorbě zastoupených autorů v mnoha podobách, například jako prostředek komunikace nebo jako fenomén osvětlující temné kouty naší mysli,“ řekla kurátorka výstavy Štěpánka Bieleszová. V kavárně Amadeus Arcidiecézního muzea Olomouc se objeví fotografie deseti mladých a začínajících fotografů, většinou studentů a absolventů Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě: Dominika Bachůrka, Marca Ceccaroniho, Marka Detka, Denisy Cholastové, Svatopluka Klesnila, Davida Komínka, Terezy Ondruškové, Šimona Pikouse, Rafala Siderskiho a Robina Závodného.

V tvorbě zlínského autora Dominika Bachůrka (*1989) hraje světlo roli sociálního fenoménu, spojujícího poutníky při cestě k náboženskému zážitku. Ital Marco Ceccaroni (*1964) představí část většího společensky kritického souboru počítačově manipulovaných fotografií Lorem Ipsum. Slovenský fotograf Marek Detko (*1981) se zaměřil na fotografii osvětlených architektonických objektů s cílem zachytit dočasnou a proměnlivou formu světla. Rodačka ze Šternberka Denisa Cholastová (*1979) vystaví dvojice fotografií, které spojuje osobní příběh, doplněný vizuálním a světelným prvkem z jejího nejbližšího okolí. Podobný záměr lze vysledovat i v tvorbě Terezy Ondruškové (*1989), která se snaží zachytit proměny nálad, emocí a světelných změn v prostředí svých blízkých. Olomoucký autor a držitel ceny Czech Press Photo Svatopluk Klesnil (*1977) připravil autorský koncept zaměřený na různé výklady pojmu světla, jak je lze najít ve virtuálním prostoru internetu a sociálních sítí. Další Olomoučan David Komínek (*1973) se dlouhodobě věnuje barevným efektům světla při průchodu skleněnou hmotou. Kresba světlem je námětem díla libereckého autora Šimona Pikouse (*1970). Světlo jako součást společenských vztahů hraje důležitou roli ve fotografiích polského fotografa Rafala Siderského (*1984). Módní fotografie a uplatnění světla v prostředí modelingu se stala náplní fotografií olomouckého autora Robina Závodného (*1987).

Výstava Světlo jinak, která bude slavnostně zahájena v úterý 18. září a potrvá do 30. září, je vůbec první akcí bohatého programu olomouckého Festivalu světla a videomappingu VZÁŘÍ. V rámci výstavy proběhne v úterý 25. září autorské čtení inspirované právě vystavenými fotografiemi. 

Festival VZÁŘÍ zavítá do hanácké metropole na konci září a pomocí speciálních projekcí promění historické budovy k nepoznání. Připravené jsou i koncerty kapel jako Toxique, MIDI LIDI či Nylon Jail, workshopy a zajímavé výstavy. Letošní Festival světla a videomappingu  VZÁŘÍ 2012 se koná od 25. do 29. září.