08 01 2015
22. 1. – 22. 3. 2009

22. 1. – 22. 3. 2009
Muzeum moderního umění | Salon, Kabinet

Muzeum umění Olomouc se na základě výzvy Ministerstva kultury České republiky přihlásilo v roce 2007 k programu Národní podpory využití potenciálu kulturního bohatství pro rozvoj regionů s projektem Středoevropské forum Olomouc (SEFO). Hlavním cílem SEFO, které má být dokončeno v roce 2013, bude podchycování projevů výtvarné kultury středoevropského regionu po 2. světové válce. Záměrem dílčích výstav v Muzeu moderního umění je postupné představování tvorby výtvarných umělců, jejichž díla budou tvořit jádro stálé expozice SEFO. Výstavy postupně zveřejní výběr z děl českých, slovenských, polských, maďarských, rakouských a německých tvůrců. Na zahajovací výstavě se setkáme s českými autory Vladimírem Boudníkem a Jiřím Kolářem, Alešem Veselým a Karlem Malichem, Zdeňkem Sýkorou a Milanem Knížákem, Václavem Ciglerem a několika architekty z libereckého SIALu.