08 01 2015
7. 5. – 27. 9. 2009

7. 5. – 27. 9. 2009
Arcidiecézní muzeum Kroměříž | zámek

Další monografická výstava AMK se věnuje olomouckému biskupovi Stanislavu II. Pavlovskému (1579–1598), významné osobnosti moravských raně novověkých dějin. Představí kvalitativně pestré památky spojené s jeho uměleckým patronátem, s cílem prezentovat je jako součást uměleckého, ale také náboženského a politického života, tedy jako specifické médium, využívané biskupem pro konkrétní účely.