02 03 2015
16. 6. – 22. 9. 2015

16. 6. – 22. 9. 2015
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Café Amadeus

Vystavují: Tereza Ondrušková, Lucie Podhorná, Barbora Skopalíková, Iva Višinková, Svatopluk Klesnil, Zbyněk Kosík, Tomáš Pavlíček
Host: Jindřich Štreit

Výstava studentů a absolventů kurzů tvůrčí fotografie Svatopluka Klesnila se koná k příležitosti 10. výročí založení České fotoškoly. 

Česká fotoškola vznikla na rozhraní let 2005–2006 a od zahájení působí v několika městech ČR. 

Založil ji a odborně vede fotograf a pedagog Svatopluk Klesnil. Ten je absolventem Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědné fakulty Slezské univerzity v Opavě. Působí jako fotograf v oblasti sociálního dokumentu a reportáže. Jeho fotografie bývají zařazovány do domácích i zahraničních přehledových výstav, kde je oceňována především jeho dokumentaristická a reportážní fotografie se sociálním podtextem. V roce 2009 například získal druhé místo v prestižní domácí soutěži Czech Press Photo. Jeho kvalitní profesionální školení, ale hlavně silná osobní angažovanost a snaha o kultivaci současné podoby fotografie, se přirozeně spojila s touhou předávat vlastní zkušenosti dalším zájemcům o fotografii.  

Dnes škola poskytuje vzdělání v oblasti fotografie formou kurzů, několikadenních workshopů a dlouhodobějších fotografických projektů. Klesnil už úspěšně připravil řadu svých posluchačů ke studiu na vysokých uměleckých školách, anebo na samostatnou dráhu v oboru tvůrčí fotografie.