13 11 2014
9. 6. – 9. 10. 2011

9. 6. – 9. 10. 2011
Muzeum moderního umění | Galerie

Repríza divácky úspěšné výstavy, jejíž premiéra se uskutečnila na konci loňského roku v Národní technické knihovně v Praze. Navazujeme současně na projekt Slavné vily Olomouckého kraje, který se zařadil v roce 2007 k nejnavštěvovanějším výstavám. Prostřednictvím informativních panelů, bohaté obrazové dokumentace, ale také modelů diváky provedeme 120 nejvýznamnějšími stavbami rodinného bydlení, které vznikaly od poloviny 19. století do současnosti. Spojení s výstavou Pro tentokrát nesedat poskytne nejen konkrétní představu o tom, jak důležitou roli dříve zastávalo užité umění, ale také bude dokladem skutečnosti, že rodinné bydlení by mělo splňovat jak funkční a technické požadavky, tak zohledňovat aspekty výtvarné a psychologické.