08 01 2015
26. 11. 2009 – 4. 4. 2010

26. 11. 2009 – 4. 4. 2010
Muzeum moderního umění | Trojlodí, Kabinet, Salon

Výstava navazující na projekt „Oznámení o Ikarově letu.“ Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury je tentokrát zaměřena na období tzv. normalizace. Její návštěvníci budou mít vůbec poprvé příležitost seznámit s celou škálou tehdejších výtvarných názorů a projevů. Čili od oficiální sféry přes tzv. polooficiální scénu až po díla, jejichž autoři stáli vůči režimu v opozici. Výstava a stejnojmenná doprovodná publikace by tak měly výrazně přispět do probíhající diskuse, jaká tehdejší doba vlastně byla a nakolik se duch doby odrazil v různých, mnohdy názorově protichůdných, uměleckých projevech.