23 02 2015
31. 1. – 20. 4. 2008

31. 1. – 20. 4. 2008
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie

Arcidiecézní muzeum Olomouc otevírá výstavou barokní sochařské osobnosti Severina Tischlera novou řadu krátkodobých expozic a s nimi spojených katalogů – uměleckých monografií. Jejich cílem je představit významné umělce, kteří svou tvorbu spojovali s moravským prostředí, s pochopitelnými regionálními přesahy, a to v širokém rozpětí od středověku až po závěr baroka. Tyto výstavní, vydavatelské, ale zejména vědecké projekty tak spojujeme s expoziční koncepcí Arcidiecézního muzea a jeho zaměřením na starší umění v církevně-správním rozsahu olomoucké diecéze a arcidiecéze.

Sochař Severin Tischler, působící většinu života v Moravské Třebové, patří k významným představitelům pozdně barokního sochařství v českých zemích. Tischlerova umělecká osobnost zůstávala dlouhou dobu ve stínu jeho současníků, zvláště litomyšlského sochaře a přítele Jiřího Františka Pacáka, jemuž byla dlouho většina Tischlerových prací přisuzována. Katalog jeho děl je však větší, než se doposud předpokládalo a sochař se nám představuje jako mimořádně nadaný a plodný tvůrce, jehož práce nalezneme nejen na pomezí východních Čech a severní Moravy, ale také ve vzdálenějších lokalitách v Podkrkonoší, na Náchodsku či Olomoucku. Severin Tischler je umělcem, který je nejen svébytným článkem fenoménu Braunových následovníků, ale i spolutvůrcem progresivních uměleckých trendů pozdně barokního sochařství ve středoevropském prostoru. Pro tento internacionální stylový proud vypjatých expresivních forem, označovaný pojmem pozdně barokní neomanýrismus, je příznačná dynamická kompozice a vyhraněná stylizace draperií soch, které jsou utvářeny v lámaném stylu či kubizujících formách.

Výstava, která je první soubornou prezentací obsáhlé tvorby autora, představuje prostřednictvím bezmála 30 prací reprezentativní výběr z jeho díla, pocházející převážně z moravských a východočeských kostelů. Velká část vystavených prací tedy dosud nebyla milovníkům umění prezentována mimo tyto církevní prostory, pro které byla vytvořena. Připravenou výstavou tak, stejně jako navazujícími projekty v dalších letech, usilujeme naplňovat jeden z dalších úkolů, který si Arcidiecézní muzeum stanovilo, tedy odborné zkoumání uměleckého fondu olomoucké arcidiecéze.