18 08 2014
11. 4. — 31. 10. 2014

11. 4. — 31. 10. 2014
Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži, Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Návštěvnické centrum zámku

Jubilejní výstava ke 120. výročí založení arcibiskupské lesní zařizovací kanceláře představí historii odborné kanceláře, která realizuje více než jedno století plány pro péči o lesy v naší zemi. 

Pro rozvoj hospodářské úpravy lesů – disciplíny, jejíž náplní je pravidelné zjišťování stavu lesa, jeho potenciálu, vývoje a vyhotovování návrhů hospodářských opatření – měly až do počátku 20. století zásadní význam především velké soukromé lesní majetky, které již tehdy mívaly vlastní zařizovací (taxační) kanceláře. Nejstarší tradici měly zařizovací služby liechtensteinská (od roku 1889 sídlila v rakouském Rabensburgu) a schwarzenberská v Hluboké nad Vltavou (1852). Když v roce 1894 nařídil olomoucký arcibiskup Theodor Kohn (1893–1904) zřídit samostatnou lesní zařizovací kancelář v Kroměříži (něm. Forsteinrichtungskanzlei in Kremsier), jednalo se tak o první samostatnou zařizovací kancelář na Moravě. Byly do ní tehdy pořízeny nejnovější pomůcky a přístroje, z nichž se některé dochovaly do dnešních dnů a které si může návštěvník na výstavě prohlédnout.

Po společenských změnách v první polovině 20. století na arcibiskupskou kancelář odborně navázal státní Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL). Jeho kroměřížská pobočka nepřetržitě a úspěšně rozvíjí obor doposud. Výstava představuje jak obor samotný, tak také dobovou mapovací techniku, archivní materiály kanceláře a připomínky osobností, které z prostředí kroměřížské lesní kanceláře vzešly. Mezi nimi vyniká prof. Ing. Josef Konšel, Dr.h.c. (1875–1958), jeden z nejvýznamnějších evropských lesníků a spoluzakladatel moderního pěstování lesa v České republice. Výstava vzniká ve spolupráci NPÚ v Kroměříži, Muzea umění Olomouc, kroměřížské pobočky ÚHÚL a Mendelovy univerzity v Brně. Doprovodné akce výstavy mají také ambici poskytnout úvod bádání k lesnické tematice ve fondech a sbírkách Arcibiskupství olomouckého.