RE: Století relativity | Staří mistři v novém

17 09 2021 - 26 06 2022
Muzeum moderního umění
RE: STOLETÍ RELATIVITY
RE: STOLETÍ RELATIVITY

Intervence současného umění v tradičně chronologicky či kontextuálně koncipovaných stálých expozicích jsou dnes již běžně používanou formou jejich aktualizace. Dočasné uzavření Arcidiecézního muzea Olomouc nám však nyní umožnilo vyzkoušet si trochu jiný způsob vystavování starého, moderního a současného umění. Pro několik vybraných děl, která jsou návštěvníci zvyklí běžně vídat v rámci expozic a výstav Arcidiecézního muzea, jsme vytvořili prostor v expozici Století relativity, zaměřené na umění 20. století. Věříme, že tento dialog napříč staletími dokáže zprostředkovat inspirativní umělecký zážitek.

V galerijní prezentaci se z obrazů, soch či předmětů uměleckého řemesla nutně stávají vždy autonomní artefakty, které se v rámci uměle sestaveného celku ocitají mimo svůj čas, prostor i funkci. Jejich původní význam by přesto neměl být opomíjen, výstavní prezentace, uskutečňující se jako součást určitého systematického řádu, však k němu může vždy přidat další.

Snahou našeho projektu je nabídnout divákům možnost zcela nového pohledu na známá umělecká díla. Domníváme se, že změna perspektivy vnímání, nečekaná setkání a vzájemné interakce mezi nimi, ať již v rovině výtvarné, významové, formální či žánrové, mohou aktivizovat a rozšířit nejen naše vědomí či nevědomí, ale přirozeně také umělecké dílo samo.

V expozici Století relativity jsme připravili celkem šest tematických zastavení, šest vybraných dvojic exponátů, šest vzájemných dialogů.  První dvě dvojice jsou situovány do části instalace v prostoru Mansardy, věnované umění 1. poloviny 20. století, další čtyři pak návštěvníci naleznou v Obrazárně, kde je tradičně prezentováno umění 2. poloviny 20. století.

KONCEPCE: Helena Zápalková
KURÁTOŘI: Helena Zápalková, Štěpánka Bieleszová, Ladislav Daněk
INSTALACE: Daniel Opletal, Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář
GRAFICKÝ DESIGN: Petr Šmalec, Vladimír Vaca
EDUKAČNÍ PROGRAMY: David Hrbek, Marek Šobáň, Hana Lamatová