Projekt Nástěnka | Trienále SEFO 2021

24 06 2021 - 02 01 2022
Muzeum moderního umění
Trienále SEFO 2021
Trienále SEFO 2021

Co se stane ve chvíli, kdy si na nástěnku nad svým stolem připíchnete špendlíkem výstřižek z časopisu, lístek s telefonním číslem, přepsaný citát z knihy nebo fotku svých dětí? Do jakého vztahu se tyto předměty dostanou, jak mezi sebou komunikují a co vám informace na nástěnce sdělují? A co když taková nástěnka nevisí nad vaším stolem, kde je její uspořádání často dílem náhody a její sdělení je spíše soukromé, ale třeba ve vstupní hale městské knihovny nebo na vrátnici firmy, kde plní účel informovat všechny, kteří dané místo navštěvují? 

Projekt Nástěnka připravuje Muzeum umění Olomouc ve spolupráci se spolkem Obrazy napříč obory, který se dlouhodobě zabývá vizuální kulturou a sleduje roli, jakou v současné společnosti hrají obrazy a vizuální informace. Nástěnka je uměleckým zásahem do veřejného prostoru. Jeho cílem není pouhé přivlastnění vývěsních ploch ve smyslu nástroje prezentace, nýbrž vyzdvižení jejich potenciálu jakožto nenápadného, a přesto všudypřítomného informačního média se specifickými estetickými pravidly. Právě hra s kompozicí a obsahem, respektive důraz na formální kvality média posouvá utilitární funkci nástěnek do oblasti umění ve veřejném prostoru. 

Nástěnku vnímáme jako svébytný typ vizuálního rozhraní, který je schopný transformace, od nástěnných novin ve stylu socialistické stěngazety, přes profily pracovníků týdne až po investigativní tabule detektivů a konspirátorů. Tuto různorodost reflektujeme jak výběrem lokací (např. univerzitní koleje, vestibul nemocnice, podniková kantýna), tak zaměřením a výtvarným pojetím, které předpokládá tradiční „nástěnkářské techniky“ korku a špendlíku i moderní projekci např. pomocí digitálních médií. 

Projekt je jednou z intervencí, jejímž prostřednictvím Trienále vykračuje z institucionálního rámce do veřejného prostoru a obohacuje výstavní formát o prvek každodenního náhodného setkávání s uměním na neobvyklých, nebo naopak zcela běžných místech. Jeho autorem je Tomáš Kolich, historik umění, teoretik, publicista a zakladatel spolku Obrazy napříč obory. 

kurátoři: Tomáš Kolich, Jakub Frank