13 02 2017
Restaurátor a malíř František Sysel (1927 – 2013) 7. 4. – 8. 6. 2017

Pod kůží Marsya | Restaurátor a malíř František Sysel (1927 – 2013) 

7. 4. – 8. 6. 2017

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM KROMĚŘÍŽ 
NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM (VOLNÁ TVORBA), ZÁMECKÁ GALERIE (RESTAUROVÁNÍ)

František Sysel st. (1927–2013) studoval restaurování nejprve na bratislavské Vysoké škole výtvarných umění u prof. Karla Veselého, od roku 1953 na pražské Akademii výtvarných umění u Bohuslava Slánského. Absolventi prof. Slánského patřili k uznávané tzv. československé restaurátorské škole, jejímž krédem bylo, že restaurátor musí být nejen řemeslně zručným a vědecky poučeným pracovníkem, nýbrž i umělcem. Tyto myšlenky prosazovala také Tvůrčí skupina restaurátorů R64, k jejímž zakladatelům František Sysel patřil. Záchraně památek – nástěnných maleb, plastik a závěsných obrazů – se věnoval především na Moravě a na Slovensku. Zásadním bodem v jeho profesním životě bylo restaurování Tizianova obrazu Apollón a Marsyas v letech 1962 až 1968.

Výstavu pořádá Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc u příležitosti nedožitých 90. narozenin Františka Sysla. K výstavě, věnující se především restaurátorské činnosti, ale také volné tvorbě, bude vydána publikace.