14 12 2017
Palo Macho & Jozef Jankovič, Jana Hojstričová, Laco Teren, Svätopluk Mikyta, Ivan Csudai Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Olomouc 5. 12. 2017 – 29. 4. 2018

5. 12. 2017 – 29. 4. 2018

Palo Macho & Jozef Jankovič, Jana Hojstričová, Laco Teren, Svätopluk Mikyta, Ivan Csudai
Intervence do stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomouc v návaznosti na výstavu Jozef Jankovič Součástí výstavy je katalog Časová zhoda ve formě 3 sklářských sešitů, který si budou moci zájemci koupit na pokladně Arcidiecézního muzea Olomouc.

Neutuchající touha tvořit, překračovat hranice odlišných médií a nacházet nové vztahové kvality figurativních i abstraktních motivů, to vše stojí za projektem spolupráce slovenského sklářského výtvarníka Pala Macha s řadou slovenských umělců. Ty vyzval ke společnému dialogu právě s jeho oblíbeným sklem. Výsledky této spolupráce představuje od 5. prosince jako intervenci ve stálé expozici Arcidiecézního muzea Olomouc.

Jedním ze slovenských umělců, který se do projektu s Palo Machem zapojil byl i nedávno zesnulý Jozef Jankovič. Právě z jejich spolupráce vyplývá také spojení názvu výstav na Plynutí času / Časová shoda, čímž se hlásí k právě probíhající výstavě Jozefa Jankoviče, jakožto jednoho z nejvýraznějších představitelů slovenského sochařství druhé poloviny dvacátého století, v olomouckém Muzeu moderního umění. 

Palo Macho ve své autorské tvorbě často sahá vedle skla do dalších uměleckých oborů (malba, kresba, fotografie, sochařský reliéf) i technologických postupů, čímž se mu daří vybočovat z ustálených spojení skla s jeho užitnou funkcí nebo estetickými kvalitami. Jeho pozice v rámci média je ještě více specifická v tom, že se věnuje výhradně malbě na sklo. Cit pro kompoziční uspořádání jako i pro vrstvení různých plánů a oboustranně se prostupujících rovin vytváří povědomí o vnitřně uspořádaných celcích, jimž vévodí barvy, kresebné linie či monochromně pojednané plochy s dojmem místy až nedohlédnutelné hloubky. Vzájemné působení rovin navíc využívá propustnosti světla jako jedné z charakteristických vlastností skla, čímž se Machovi daří v konečném důsledku objekty prostorově organizovat a vstupovat jimi do komunikace s okolním prostorem.