Piaristé na Moravě a ve Slezsku

29 06 2022 - 02 10 2022
Arcidiecézní muzeum Kroměříž
Stav piaristické koleje ve Staré Vodě po roce 1945. Národní památkový ústav.
Stav piaristické koleje ve Staré Vodě po roce 1945. Národní památkový ústav.

Řád chudobných řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol se ustavil v Římě v letech 1621–1622 zásluhou španělského kněze Josefa Kalasanského. Hlavním posláním piaristů, jak jsou členové řádu nazýváni, bylo poskytovat bezplatné vzdělávání mladým lidem. První kolej mimo vlastní Itálii vznikla v jihomoravském Mikulově již v roce 1631 a během 17. a 18. století došlo na Moravě a ve Slezsku k založení dalších 10 stálých kolejí a rezidencí. Každá z těchto fundací bude představena formou obrazového panelu dokumentujícím současný stav. Piaristé se usazovali především v menších nekrálovských městech, neboť větší lokality již dříve zaujali jezuité. Přítomnost kleriků znamenala pro obyvatele daných míst možnost získat základní i střední vzdělání, neboť při každé koleji fungovala škola s bezplatnou výukou. Během desetiletí jimi prošla piaristickými ústavy řada významných osobností – mj. olomoucký arcibiskup Theodor Kohn, československý prezident Tomáš Masaryk či vědec Jan Evangelista Purkyně.

Výstava proto přirozeně představí artefakty spojené s provozem škol, jako jsou učebnice nebo vědecké přístroje, dále bude možné spatřit portréty fundátorů jednotlivých kolejí – biskupy olomoucké Františka z Dietrichsteina, Jakuba Arnošta z Lichtensteinu-Castelcorna nebo měšťana Josefa Georga Zechu. Podobu jednotlivých míst ukáží vybrané plány a fotografie, vybavení pak dokumentují kresby oltářů, pečetidla, relikviáře, postavníky nebo liturgické předměty a oděvy. Z velkého množství vystavených exponátů lze zmínit alespoň renesanční deskový obraz Panny Marie a hodinový věžní stroj zapůjčené z Moravské Třebové. Zápůjčky přislíbily Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, Muzeum Moravská Třebová, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Muzeum v Bruntále, Vlastivědné muzeum Jesenicka, Vlastivědné muzeum Kyjov, Muzeum Novojičínska, Regionální muzeum v Mikulově, římskokatolické farnosti Bruntál, Kyjov, Lipník nad Bečvou, Příbor a Strážnice.

Ukázka z katalogu ZDE

Piaristé na Moravě a ve Slezsku. Průvodce po lokalitách

Čtenářům katalogu a návštěvníkům expozice tak nabízíme možnost seznámit se s působením řádu chudých řeholních kleriků Matky Boží zbožných škol, stručně piaristů, na území historických krajin Moravy a Slezska.

VÝSTAVA: Piaristé na Moravě a ve Slezsku
VERNISÁŽ: 29 06 2022 v 16.30
TRVÁNÍ: do 02 10 2022
MÍSTO: Arcibiskupský zámek Kroměříž, Galerie
AUTOR, KURÁTOR: Miroslav Myšák
GRAFICKÝ DESIGN: Petr Šmalec, Vladimír Vaca
OŠETŘENÍ A PŘÍPRAVA EXPONÁTŮ: Libuše Vybíralová, Jana Mojžišová
INSTALACE: Jiří Miláček, Daniel Opletal, Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář
PŘEKLAD: Daniel Řezníček, Ashley Davies