09 09 2014
19. 1. — 1. 3. 2012

19. 1. — 1. 3. 2012
Arcidiecézní muzeum Olomouc | café Amadeus

Soubor fotografií, které zachycují všední dění v romských osadách na východním Slovensku, vznikal s přestávkami od roku 2004. Autor velmi vnímavě a citlivě pronikl do intimního prostoru jednotlivých rodin, podařilo se mu zachytit rodinné vztahy a příbuzenské vazby a vnímat a zaznamenat emoce. Formát subjektivního dokumentu naprosto vyhovuje jeho snaze co nejblíže, ale zároveň s formální uměřeností přinést svědectví o radosti a bolesti sociálně vydělené menšiny. Drábkův cyklus osciluje mezi fotografiemi figurálních scén s výrazným dramatem a kontemplativními snímky na pomezí zátiší a krajiny.