09 09 2014
11. 10. — 18. 11. 2012

11. 10. — 18. 11. 2012
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Nové sklepení

Další z restaurátorských výstav dokumentujících obnovu památek z fondu starého umění na Moravě, za které muzeum získalo nejvýznamnější ocenění v oblasti památkové péče – Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra. Tentokrát představíme úspěšné restaurování vrcholně gotické knižní malby. Při obnově mimořádně poškozeného Opatovického misálu z fondů Vědecké knihovny v Olomouci byla vyvinuta unikátní metoda doplňování chybějících částí pergamenu. Výstava se zároveň řadí do výstavní série „Iluminované rukopisy 11. – 16. století z olomouckých sbírek“. Jedná se totiž o nedávno objevený rukopis, z nějž pochází známá iniciála se Zmrtvýchvstáním Krista, dochovaná ve sbírkách olomouckého arcibiskupství. Unikátní objev tak může otevřít prostor dalšímu bádání o iluminátorské dílně, která kolem poloviny 14. století působila na dvoře císaře Karla IV.