08 01 2015
28. 5. – 30. 8. 2009

28. 5. – 30. 8. 2009
Arcidiecézní muzeum Olomouc |Galerie

Výstava věnovaná životu a dílu jednoho z předních olomouckých barokních sochařů a výběru děl jeho následovníků je další z řady monografických výstav Arcidiecézního muzea v Olomouci, zaměřených na seznámení s významnými představiteli staršího umění, kteří svou tvorbu spojovali s moravským prostředím především v církevně-správním rozsahu olomoucké diecéze a arcidiecéze. 

Ondřej Zahner, původem franský sochař, který strávil celý svůj umělecký život v Olomouci, byl mimořádnou uměleckou osobností, ve svých vrcholných dílech zcela srovnatelnou s nejlepšími osobnostmi českého baroka. Výchozí polohou jeho stylového výrazu bylo bavorské baroko, po příchodu na Moravu ovlivněné poberniniovským sochařstvím. Zahner pozorně sledoval dobové umělecké dění a živě přijímal jeho podněty. Vrcholné a závěrečné období je v části jeho tvorby poznamenáno klasicismem vídeňského směru, pronikajícím na Moravu před polovinou 18. století. 

Zahner spolupracoval úzce s řadou předních moravských barokních sochařů. Zřejmé je počáteční sepětí jeho tvorby s dílnou Jana Sturmera, v pozdější době přímo spolupracoval s Janem Jiřím Schaubergerem, Janem Kammereitem, Wolfgangem Trägerem a v posledním období především s Janem Michalem Scherhaufem. Dílo tří posledně jmenovaných sochařů bude na výstavě představeno jednotlivými vybranými artefakty, ilustrujícími sepětí autorů s Zahnerovou tvorbou. 

Zahnerovo obsáhlé dílo zahrnuje kromě největšího a nejznámějšího souboru sochařských děl pro Čestný sloup Nejsvětější Trojice více než sto dochovaných soch, sousoší a oltářů, provedených ve dřevě, kameni i štuku. Vybraný soubor především drobnějších prací autora, který bude představen, chce být spolu s katalogem poctou tomuto významnému olomouckému umělci, od jehož narození uplyne v době výstavy právě 300 let.