02 03 2015
14. 4. – 14. 6. 2015

14. 4. – 14. 6. 2015
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie Café Amadeus

Oldřich Malachta (*1978)
Žije v Praze. Fotografii studuje na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.

Ve své tvorbě se zaměřuje na dlouhodobé sociální dokumenty ze současné společnosti. Věnuje se tématům jako je nezaměstnanost v malých městech, zajímají ho fenomény života na venkově střední a východní Evropy. Často využívá krajinářskou a subjektivní fotografii pro dokreslení sociálních podmínek. Jeho styl je přímočarý a poctivý, vyhýbá se fotografii akční a reportážní. „Moje fotografie je o prožitku. Musí mě zasáhnout. Musím porozumět ději, pochopit emoce, splynout s tématem. Nedá se to uspíšit. Nejprve prožít, až potom je příběh opravdový.“  Jeho cyklus Camp vzniká v Českém Ráji, kde autor soustavně navštěvuje jedno a totéž místo. Jedná se o velmi malé území, které se mění vlivem počasí. „Pozoruji krajinu a vnímám, že co bylo teď, nemusí být za chvíli. Nečekané změny nálad pozoruji i v sobě samém. V mém podvědomí tak vznikl soubor subjektivní krajiny a já se stal jeho součástí. Fotografie jsou metaforickým vyjádřením mých vnitřních prožitků.“