25 02 2015
20. 9. – 30. 12. 2007

20. 9. – 30. 12. 2007
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie

Muzeum umění ve své výstavní dramaturgii sleduje souběžně několik linií. Vedle přehledových a tématicky vymezených výstavních projektů starého i moderního umění to vždy byla i snaha o zprostředkování uměleckých děl ze zahraničních sbírek. Se vznikem Arcidiecézního muzea vznikla i možnost prezentovat vybraná evropská diecézní a dómská muzea. První z řady budoucích projektů představuje Arcibiskupské dómské a diecézní muzeum ve Vídni.

Muzeum bylo založeno v roce 1933 kardinálem Theodorem Innitzerem a jeho podtitul „Muzeum více než tisíce let sakrálního umění“ naznačuje, že tradičně zahrnuje církevní umění všech druhů od raného středověku do současnosti, s důrazem na gotické a barokní památky. Muzeum vystavuje několik unikátů, např. portrét vévody Rudolfa IV.

Habsburského ze 14. století, jeden z nejstarších příkladů portrétního umění v Evropě. Vídeňské muzeum vyniká i v jiném směru. Může se pyšnit pozoruhodnou sbírkou, kterou shromáždil Msgr. Otto Mauer (1907–1973), významný teolog, vídeňský dómský kazatel, ale také sběratel, patron mnoha rakouských umělců a teoretik umění. Roku 1954 založil významnou Galerie St. Stephan, kde již první výstava programově představila klíčové osobnosti moderního evropského umění (Herbert Boeckl, Alfred Kubin, Käthe Kollwitz).

Otto Mauer se na výstavách a především v rámci svého sběratelství zaměřoval na práce na papíře a jeho sbírka tak obsahuje klasiky evropské moderny (Pablo Picasso, Egon Schiele, Gustav Klimt, Oskar Kokoschka, Paul Klee, Henry Matisse, Max Ernst), německého expresionismu, poválečného abstraktního umění, ale i křesťansky orientované umělce a osobnosti postmoderny.

V rámci Mauerovy sbírky, která čítá na tři tisíce položek, nelze opomenout také starší práce, ale důraz vždy spočíval na umění 20. století. Právě toto rozkročení mezi tradicí a experimentem činí v rámci poválečného Rakouska z Otto Mauera nepřehlédnutelnou osobnost. Dodnes je každoročně udělována mladým umělcům Cena Otto Mauera.

Význam Otto Mauera byl po právu letos připomenut výstavou „Happy Birthday, Monsignore!“, kterou ve vídeňském diecézním muzeu připravil jeho ředitel Bernhard Böhler. Olomoucké Arcidiecézní muzeum navazuje na tuto prezentaci a ve spolupráci s vídeňským muzeem představí širší výběr cca šedesáti kreseb a grafik z této sbírky. Výstavu doprovází česko-německý katalog.