14 12 2017
Ateliér grafiky I – škola Jiřího Lindovského (1992-2016) 27. 11. 2017 – 7. 1. 2018

27. 11. 2017 – 7. 1. 2018

Muzeum moderního umění/ Café 87

Ateliér je tavicím kotlem, domácím bojištěm, první zkouškou, obývákem. Je místem, v němž jsou studenti poprvé vystaveni drilu a nudě umění, profesionální svobodě, řemeslu, diskusi – s vyučujícími, sebou samými i navzájem. Kde se zároveň začínají profilovat, lišit a vyčleňovat, kam ale také bezpečně patří. Ve stejné chvíli se tady docela přirozeně může z červené plochy vynořit papoušek a z bílého papíru elegantní psí nožka, krajinářská práce je poměřována silně psychologickým portrétem a vítr má tvar. Způsob akademického vzdělávání je jedinečným v tom, jak velký prostor dává těm, kteří jim procházejí – a jak je zároveň vedle své flexibilnosti precizní, usilují-li o to obě strany, student i vyučující. Akademické vzdělávání je vzděláváním k ideálu, navždycky, nutně. A kresba je základ. Platí-li to o některém z ateliérů, pak zcela jistě o tom, který dlouhá léta vedl Jiří Lindovský – Ateliér grafiky I pražské Akademie výtvarných umění. Výstava těch, kteří jim v té době prošli, výstava toho, co takzvaně zbylo – a je dobré! – je výstavou pro radost. A oslavou pro všechny.

Barbora Kundračíková

Jiří Lindovský (25. dubna 1948 v Mankovicích)

Malíř, kreslíř, grafik, autor realizací v oblasti užitého umění, žije a tvoří střídavě v Olomouci a v Praze. V letech 1963-1967 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně a v letech 1967-1970 na Pedagogické fakultě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Výtvarné vzdělání završil v letech 1970-1975 studiem na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Ladislava Čepeláka. V letech 1992-2016 byl vedoucím Ateliéru grafiky I na Akademii výtvarných umění v Praze. Profesorem byl jmenován v roce 2007. Samostatně vystavuje od roku 1970 (ČR, SR, Rakousko), společně od roku 1969 (ČR, SR, Polsko, Španělsko, Francie, Mexiko, Japonsko, Brazílie, Německo, Kanada, Rakousko, Jugoslávie, USA, Venezuela).