18 08 2014
2. 10. 2014 — 11. 1. 2015

Na hlubinu
Malířské výstavy při Akademických týdnech na Svatém Kopečku v letech 1938–1940

2. 10. 2014 — 11. 1. 2015
Muzeum moderního umění | Salon, Kabinet

Ve třicátých letech 20. století vznikla v pražském katolickém akademickém prostředí tradice pořádat tzv. Akademické týdny. První akce, stejně jako několik následujících ročníků, proběhla v režii bratří dominikánů (zejména P. Metoděje Habáně OP) v Břevnově v roce 1933.

Těžištěm zhruba týdenního programu byly duchovně orientované besedy, setkání, projekce a přednášky z mnoha různých oblastí sjednocené křesťanskou názorovou platformou. Pražských Akademických týdnů se zúčastňovali také mladí moravští katoličtí intelektuálové a v několika z nich časem dozrála myšlenka uspořádat takovou akci také v domácím prostředí. A tak se v prvním srpnovém týdnu roku 1936 konal na Sv. Kopečku u Olomouce první ročník moravských akademických týdnů s velmi pestrým a zajímavým programem.

Tři ročníky této akce v letech 1938–1940 byly obohaceny o výstavy soudobého mladého křesťanského umění, z nichž první dvě doprovázely skromné katalogy se seznamem vystavených děl od zúčastněných umělců – Vojtěcha Berky, Václava Boštíka, Rudolfa Lásky, Stanislava Menšíka, Rudolfa Michalika a Josefa Pýchy. Třetí výstava pak proběhla vzhledem k válečným událostem v redukované podobě pouze za účasti Vojtěcha Berky,Václava Boštíka, Stanislava Menšíka a nově Františka Rady. Rekonstrukce těchto výstav, kterou Muzeum umění Olomouc představí v rámci výstavního projektu Na hlubinu! nazvaného podle titulu dominikánské duchovní revue vydávané v Olomouci v letech 1926–1948, je velmi výjimečnou a autentickou sondou do duchovně orientovaného výtvarného života na sklonku první republiky. 

Prolistujte si ukázku z doprovodné publikace: