18 08 2014
24. 6. – 28. 9. 2014

Mors Ultima Linea Rerum | Smrt je nejzazší hranicí všech věcí
Petr Zatloukal | Fotografie

24. 6. – 28. 9. 2014
Arcidiecézní muzeum Olomouc | kaple sv. Jana Křtitele

Výstava fotografií olomouckého fotografa a pedagoga Petra Zatloukala představuje výběr jeho prací, které vznikly pro obsáhlou publikaci historičky umění Hany Myslivečkové, věnovanou celofigurovým sepulkrálním monumentům dochovaným na Moravě a v české části Slezska (vydalo nakladatelství Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2013). Pro název knihy si autorka zvolila citát římského básníka Quintia Horatia Flacca (65–8 př. n. l.) „Mors ultima linea rerum est“ (Smrt je nejzazší hranicí všech věcí) a připojila podtitul Pozdně gotické a renesanční figurové náhrobní monumenty na Moravě a v českém Slezsku. Téměř dvě stě celofigurových sepulkrálních památek, které se jí podařilo shromáždit, patří k tomu k nejvýznamnějšímu, co se z těchto děl z daného období a teritoria zachovalo. Přestože autorka neusiluje o vyčerpávající soupis, její důkladná stylová, ikonografická a typologická analýza přináší mnohá, dosud nepublikovaná zjištění. Kniha je vybavena bohatým obrazovým doprovodem, který z velké části realizoval Petr Zatloukal. Pečlivá textová a obrazová dokumentace jednotlivých děl umožňuje vedle uměleckohistorického hlediska zkoumat také  heraldické, genealogické i společensko-historické aspekty a ilustruje národnostně pluralitní skladbu soudobé šlechtické a měšťanské společnosti, v níž se setkáváme s osobnostmi, které zastávaly významné postavení nejen v zemských úřadech, ale i na dvorech vládnoucích Habsburků.