25 02 2015
17. 5. - 28. 10. 2007

17. 5. – 28. 10. 2007
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Kočárovna

Monstrance zvaná Zlaté slunce Moravy patří k nejcennějším předmětům pokladnice olomoucké katedrály sv. Václava. V roce 2005 byla v souvislosti s plánovanou zápůjčkou do Klenotnice Arcidiecézního muzea v Olomouci podrobena restaurátorskému průzkumu, který vyústil v komplexní restaurátorský zásah. Díky detailnímu studiu jednotlivých částí monstrance umožněnému demontáží památky se v průběhu restaurátorských prací podařilo doplnit či zpřesnit mnohé starší údaje týkající se jak materiálového složení, tak její historie.

Vznik zlaté monstrance bohatě zdobené diamanty a smaragdy byl v minulosti spojován se jménem kardinála Wolfganga Hanibala Schrattenbacha, který na její zhotovení odkázal nemalé finance. Skutečnou objednavatelkou díla však byla olomoucká kapitula v čele z děkanem Kašparem Florentinem z  Glandorfu a kanovníkem Jiřím Jindřichem Mayerem z Mayerswaldu. Dle dochovaných účtů z let 1748 – 1750 vytvořil monstranci podle modelu olomouckého sochaře Jana Antonína Richtera brněnský zlatník Andreas Vogelhundt. Na její výzdobu byly použity také některé starší prvky, jenž byly původně součástí dnes již neznámých předmětů. Tím nejzajímavějším je emailový štítek vsazený do zadní strany nohy monstrance. Zobrazuje sv. Václava na gotickém trůnu – znak olomoucké kapituly – s erby císaře Ferdinanda III. (1637 – 1662), bratra olomouckého biskupa Leopolda I.Viléma Habsburského, arcivévody rakouského. Gotizující trůn na kapitulním znaku je doplněn o dietrichsteinské vinařské nože a je možné, že představuje skutečný „trůn sv. Václava“ v olomoucké katedrále, který nechal zhotovit biskup František Dietrichstein.

Výstava spolu s doprovodným katalogem přibližuje nejen postup restaurátorských prací, ale je také detailním pohledem na jednu z nejcennějších památek olomoucké arcidiecéze. S nejzajímavějšími momenty celého restaurování se návštěvníci expozice budou moci seznámit prostřednictvím bohaté fotodokumentace i dokumentárního filmu připravovaného k výstavě.