28 01 2019
12.–14. 4. 2019

Arcibiskupský zámek v Kroměříži | návštěvnické centrum
12.–14. 4. 2019

Arcidiecézní zámek v Kroměříži procitá se začátkem dubna ze zimního spánku. Novou návštěvnickou sezónu také letos zahajují tradiční Poutní dny, které letos připadají na druhý dubnový víkend. Jedná se o souhrn několika akcí, jež se konají v rámci Bolestného pátku, týden před Květnou nedělí, kdy v Kroměříži v kostele sv. Mořice probíhá tradiční pouť k Panně Marii Sedmibolestné.

Při této příležitosti budou mít poutníci i návštěvníci zámku jedinečnou možnost prohlédnout si nově zrestaurované rukopisy ze sbírek Arcibiskupství olomouckého: modlitební knihu Seger oder ein Wircker der Tugend dominikána Bertholda z Freiburku (70. léta 15. století) a Graduál chwal Božských Jana Táborského (40. léta 16. století) pocházející z kostela sv. Haštala na Starém Městě pražském. Oba rukopisy jsou psány duběnkovým inkoustem na pergamenu a zdobeny iluminacemi. Modlitební kniha obsahuje osmatřicet celostránkových iluminací zobrazujících život Krista. Z původně bohaté výzdoby graduálu opatřeného renesanční slepotiskovou vazbou se do dnešní doby dochovaly tři malované iniciály.

Obě knihy restauroval v průběhu roku 2018 Karel Křenek, se kterým Arcibiskupství olomoucké spolupracovalo již při restaurování Duchkovy bible (1433). Jelikož prezentace takto vzácných knih podléhá přísnému režimu vystavování, potrvá výstava pouhé tři dny.