21 06 2017
ČT | 29. 6. |18.30 HODIN|MMU – SALON, KABINET | VSTUP VOLNÝ Muzeum umění Olomouc připravilo poctu velké olomoucké fotografce Mileně Valuškové. U příležitosti jejího životního jubilea představí na speciální výstavě všechny odstíny její tvorby.

ČT | 29. 6. |18.30 HODIN |MMU – SALON, KABINET | VSTUP VOLNÝ

Oběti násilných trestných činů, doličné předměty, lékařský výzkum, ale i portréty dětí nebo mnohovrstevnaté krajinné studie, to vše spojuje jméno slavné olomoucké fotografky Mileny Valuškové. Ta si během svého života prošla snad všemi oblastmi fotografie. Od konce šedesátých let se profesně věnovala klasické ateliérové fotografii, kdy se v tzv. komunálním ateliéru specializovala na portréty dětí. V sedmdesátých letech absolvovala krátkou, ale nenahraditelnou zkušenost na pitevně soudního lékařství. Podobně spolupracovala i s olomouckou lékařskou fakultou. V letech 1977 až 1983 vystudovala obor umělecká fotografie na Filmové akademii múzických umění v Praze. V osmdesátých letech působila jako fotografka v olomouckém středisku Státní památkové péče a ochrany přírody. Její tvorba se rozpíná od dokumentu až po technicky komplikovaná zátiší. 

Při příležitosti životního jubilea představíme všechny odstíny její tvorby.